Đèn pha cao áp bất đối xứng ConTempo 400W RVP350 HPI-TP400W K IC A SP

4.721.700 / Bộ

Mã: RVP350 HPI-TP400W K IC A SP Danh mục: Thẻ:
Đèn pha cao áp bất đối xứng ConTempo 400W RVP350 HPI-TP400W K IC A SP