Đèn pha cao áp đối xứng ConTempo 250W RVP350 SON-T250W K IC S SP

4.420.700 / Bộ

Mã: RVP350 SON-T250W K IC S SP Danh mục: Thẻ:
Đèn pha cao áp đối xứng ConTempo 250W RVP350 SON-T250W K IC S SP