Đèn pha cao áp đối xứng ConTempo 250W RVP350 HPI-TP250W K IC S SP

4.312.400 / Bộ

Mã: RVP350 HPI-TP250W K IC S SP Danh mục: Thẻ:
Đèn pha cao áp đối xứng ConTempo 250W RVP350 HPI-TP250W K IC S SP