Đèn pha cao áp bất đối xứng ConTempo 250W RVP350 SON-T250W K IC A SP

4.449.600 / Bộ

Mã: RVP350 SON-T250W K IC A SP Danh mục: Thẻ:
Đèn pha cao áp bất đối xứng ConTempo 250W RVP350 SON-T250W K IC A SP