Đèn pha cao áp bất đối xứng ConTempo 250W RVP350 HPI-TP250W K IC A SP

4.341.400 / Bộ

Mã: RVP350 HPI-TP250W K IC A SP Danh mục: Thẻ:
Đèn pha cao áp bất đối xứng ConTempo 250W RVP350 HPI-TP250W K IC A SP