Kích đèn cao áp Philips Kích đèn cao cáp SN 58 T15 (Dùng với tăng phô BSN, 100W – 400W)

191.400 / Cái

Mã: Kích đèn cao cáp SN 58 T15 Danh mục: Thẻ:
Kích đèn cao áp Philips Kích đèn cao cáp SN 58 T15 (Dùng với tăng phô BSN, 100W – 400W)