Kích đèn cao áp Philips Kích đèn cao cáp SI 51 Plus Ignitor (Dùng với tăng phô BHL 70W-400W)

97.900 / Cái

Mã: Kích đèn cao cáp SI 51 Plus Ignitor Danh mục: Thẻ:
Kích đèn cao áp Philips Kích đèn cao cáp SI 51 Plus Ignitor (Dùng với tăng phô BHL 70W-400W)