Đèn led nhà xưởng Philips

Chóa đèn BY238P RL-S/ BY238P RL-L