Tăng phô cho đèn huỳnh quang T5 – T8 Philips S10-P 4-65W Sin 220-240V BL/20X25CT

10.500 / Cái

Mã: S10-P 4-65W Sin 220-240V BL/20X25CT Danh mục: Thẻ:
Tăng phô cho đèn huỳnh quang T5 – T8 Philips S10-P 4-65W Sin 220-240V BL/20X25CT